הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הסכם בין שותפים בפרויקט תמ"א 38 82082

תקציר

בית הדין נתבקש לאשר הסכם בין הצדדים, והסכים לכך בכפוף לתיקון כמה מסעיפי ההסכם.

בס"ד, ‏‏‏‏כ"ד תשרי תשפ"ג

‏19 אוקטובר 2022

תיק 82082

החלטה 1

בעניין שבין 

התובע

 

הנתבע

 

הנתבעת

 

רקע וטענות הצדדים

שלושת הצדדים הם שותפים בחברה פלונית (להלן, "החברה") שהוקמה בעיקר כדי לעסוק בקידום פרויקטים של תמ"א 38. בנוסף, הצדדים קידמו פרויקט של תמ"א 38 בבניין ברחוב פלוני בירושלים (להלן, "הפרויקט"). בהסכם המייסדים נקבע בית הדין כבורר מוסכם, ואף עסק בשורה של מחלוקות בין הצדדים.

בתיק זה נעסוק בשלושה סעדים אותם ביקש התובע:

  1. הפרויקט נקלע לקשיים והתובע טען כי הוא פועל לשכנע משקיע (להלן, המשקיע) לקנות את הפרויט ולקדם אותו. התובע ביקש מבית הדין לאשר החלטה הנוגעת להסדר העברת הזכויות למשקיע.
  2. התובע ביקש כי בית הדין יקבע כי הוא זכאי לקבל שכ"ט עבור עבודתו לקידום הפרויקט ועבור ניהול המאבקים המשפטיים הנוגעים אליו.
  3. התובע ביקש כי בית הדין יקבע כי הנתבעים אחראים לנזקים שנגרמו לפרויקט.

הנתבע לא הגיב לטענות התובע ולא הגיע לדיון שהתקיים למרות שהוזמן, ולכן ההחלטה תתקבל בהיעדרו. ב"כ הנתבעת הגיעו לדיון וטענו את טענותיהם, ואף שלחו תגובות בכתב.

תמצית הטענות שלהם היא, שהם מוכנים לנוסח ההחלטה בעניין העברת הזכויות למשקיע, למעט סעיף 10 בהחלטה אליו הם מתנגדים. בנוסף, הם טוענים כי על פי הסכם המייסדים התובע זכאי לקבל חלק מהרווחים של הפרויקט ואינו זכאי לקבל שכ"ט מעבר לכך.

נדון בנושאים שבמחלוקת.

ההחלטה בדבר העברת הזכויות למשקיע

כיוון שב"כ הנתבעת הסכימו לנוסח ההחלטה ששלח התובע, הרי שככלל הנוסח מתקבל. ב"כ הנתבעת התנגדו לסעיף 10, ולדעת בית הדין יש לקבל את התנגדותם במידה מסוימת. להלן הנוסח שהציע התובע:

10. צד מהמשיבים שלא ישתף פעולה עם החלטה/הסכמה זו, או שיכשיל אותה, האחריות לחובות החברה ולהסכמי החברה תיפול עליו. כמו כן, מבוקש מבית הדין לקבוע שבמקרה כנ"ל המבקשים יחוייבו לגרוע את מניותיו של מר [התובע] וכל אחריות הנוגעת להתנהלות המשיבים ופרוייקט [הפרויקט] והנובעת ממנו תוסר ממנו.

ראשית יצויין שישנה טעות בסעיף ובמקום המילה "המבקשים" צ"ל "המשיבים". לגופו של ענין, בית הדין אינו מקבל סעיף חד צדדי שכזה המטיל אחריות על המשיבים בלבד, הם הנתבעים שלפנינו. בנוסף, הסעד שנקבע כאן מוגזם לדעתנו. לכן, אנו מאשרים את הנוסח הבא של סעיף 10:

10. אם אחד הצדדים להסכם לא ישתף פעולה עם החלטה/הסכמה זו, או שיכשיל אותה, יוכלו הצדדים האחרים לבקש סעד מבית הדין ארץ חמדה גזית, ובכלל זה לקבוע כי הצד שהכשיל יישא בחובות החברה ו/או כי הצד ששיתף פעולה לא יישא באחריות לחובות החברה.

בשולי הדברים נציין כי ב"כ הנתבעת טענו בתחילה שהם מתנים את הסכמתם להעברת הפרויקט למשקיע בכך שהנתבעת תקבל בחזרה סך 330 א' ₪ שהשקיעה בפרויקט, אולם, בכתבי הטענות האחרונים שלהם הם חזרו בהם מבקשה זו (והתובע אף הראה שכבר בעבר הם הסכימו לוותר על כך).

בנוסף, בית הדין סבור כי סעיף 11 להסכם אינו ברור דיו, ויש חשש כי הוא יפורש כהחלטה של בית הדין בעניין שטרם נדון. לכן בית הדין מתנה את חתימתו עליו בכך שהוא יתוקן. להלן הנוסח שהציע התובע:

11.  ביה"ד ימשיך לדון במסגרת בוררות זו בחובם של המשיבים כלפי המבקש [התובע] לאור שעות העבודה הרבות שהשקיע וזאת במסגרת בוררות זו וכפי שהציע אב ביה"ד בערר.

להלן הנוסח שבית הדין מאשר:

11.  ביה"ד ימשיך לדון במסגרת בוררות זו במחלוקות הנוספות שבין המשיבים ובין המבקש [התובע], ובכלל זה בבקשתו לקבלת שכ"ט עבור עבודתו.

שכ"ט של התובע ושיפוי עבור נזקים

התובע ביקש לקבל שכ"ט עבור עבודתו למען הפרויקט. אלא שהתובע לא כימת את תביעתו ולא שילם עליה אגרה ולכן בשלב זה לא נדון בכך. הוא הדין לגבי הטענות על הנזקים שלטענתו גרמו הנתבעים לפרויקט.

החלטה

1. בית הדין מוכן לתת תוקף לנוסח ההחלטה בעניין העברת הזכויות למשקיע ובלבד שזה יהיה הנוסח של סעיפים 10-11:

10. אם אחד הצדדים להסכם לא ישתף פעולה עם החלטה/הסכמה זו, או שיכשיל אותה, יוכלו הצדדים האחרים לבקש מבית הדין ארץ חמדה גזית סעד, ובכלל זה לקבוע כי הצד שהכשיל יישא בחובות החברה ו/או כי הצד ששיתף פעולה לא יישא באחריות לחובות החברה.

11.  ביה"ד ימשיך לדון במסגרת בוררות זו במחלוקות הנוספות שבין המשיבים ובין המבקש [התובע], ובכלל זה בבקשתו לקבלת שכ"ט עבור עבודתו.

על הצדדים להודיע לבית הדין עד לתאריך 23.10.22 האם הם מעוניינים שבית הדין יוציא את הנוסח המתוקן כהחלטה.

2. התביעות לשכ"ט ולשיפוי בגין נזקים נדחות בשלב זה עד שהן יכומתו על ידי התובע ותשולם אגרה בהתאם.

החלטה זו התקבלה בתאריך כ"ד תשרי תשפ"ג, ‏19 אוקטובר 2022

בזאת באנו על החתום

בברכה

__________________

הרב שמעון הלוי גרבוז

__________________

הרב עדו רכניץ, אב"ד

__________________

הרב מבורך טויטו