הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

אגרות ארץ חמדה גזית

תשלום אגרות נעשה באתר ארץ חמדה, יש לרשום בהערות: "אגרת בית הדין" - לתשלום לחצו כאן

 

אגרת פתיחת תיק

עם הגשת כתב התביעה ישולמו 200 ש"ח (אגרה זו לא תוחזר גם אם התיק יסגר). לאחר חתימת הנתבעים על הסכם הבוררות ישלם התובע את חלקה השני של האגרה.

בתביעה שיש לה שווי כספי, תקבע האגרה על פי גובה התביעה (הסכום שהתובע נקב בכתב התביעה):

עד 50,000 ש"ח - 750 ש"ח.

מעל 50,000 ש"ח - 1.5% מסך התביעה.

מעל 10 מליון ש"ח - 1.5% על 10 מליון הראשונים, 0.75% על יתר הסכום.

בתיקים העוסקים בליקויי בנייה, במקום 1.5% ישולמו 3% (עודכן בתאריך 19.10.22).

בהליך תביעה קטנה עד לסך 15,000 ש"ח (דן יחיד; דיון אחד; ללא רשות ערעור; ובאישור הנהלת בית הדין) - 400 ש"ח.

תביעות שאינן כספיות 

(כגון תביעה לצו עשה או צו לא תעשה בעניין שאין לו שווי כספי) -

1500 ש"ח, הבקשה תכלול עד ארבעים עמודים כולל נספחים, מעבר לכך, ישולם 50 ש"ח לכל עמוד נוסף.

5000 ש"ח נוספים בתחילת כל דיון שלישי. 

צווים זמניים

אגרה בסך 500 ₪, הבקשה תכלול עד עשרים עמודים כולל נספחים, מעבר לכך, ישולם 50 ש"ח לכל עמוד נוסף.

אגרה בתביעה נגדית

כאשר הנתבע מגיש תביעה נגדית, יש להבחין בין שני מצבים שונים: 
אם התביעה הנגדית משמשת רק כטענת הגנה (קיזוז), על מנת לפטור את הנתבע מן הסכומים הנתבעים אך הנתבע אינו דורש תשלום כספי בפועל מן התובע - הנתבע לא ישלם אגרה.

אם בתביעה הנגדית הנתבע דורש תשלום בפועל מן התובע, עליו לשלם אגרה על פי המדרגות שפורטו לעיל.

אגרה עבור ערעור

אגרת ערעור – 1.5% מסך הבקשה (סך השינוי המבוקש בהשוואה לסכום שנפסק ע"י בית דין קמא) ולא פחות מ-2,000 ש"ח, בתביעות לא כספיות - 2,000 ש"ח.

במידה והבקשה תאושר, אין אגרה נוספת על הטיפול בערעור.

אגרת ביקור 

במקרה שבית הדין נדרש לסיור במקום הסכסוך, על פי החלטת בית הדין תגבה אגרה נוספת בשיעור של עד 1,500 ש"ח.

אגרת בקשות רבות 

במקרה שצד מסוים הגיש יותר מעשרים בקשות בתיק, רשאי מנהל בית הדין להתנות הגשת בקשות נוספות בתשלום לכל בקשה עד לסך 1000 ₪ לבקשה.

אגרת מומחה

אגרה לבית הדין בשיעור 10% משכ"ט של המומחה.

אגרת ביטול דיון 

דיון שבוטל לבקשת הצדדים פחות מ72 שעות לפני המועד המתוכנן לקיומו, מחייב באגרה של 1,000 ש"ח, גם אם אושר הביטול על ידי בית הדין. סכום זה ישולם למשרד בית הדין..

בנוסף, רשאי צד לדרוש תשלום הוצאות בשל ביטול הדיון על ידי צד שכנגד, ואלו ייקבעו בנפרד על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו. כמובן, אי הגעה לדיון שנקבע תחייב גם היא בתשלומים האמורים.

בתיקים שנפתחו לפני י"ג כסלו תשפ"ד, 26.11.23 (עד תיק 84016 כולל)

תביעה קטנה - 200 ש"ח.

אגרת מומחה - ללא.

תביעה לא-כספית - ללא תשלום לפי מספר העמודים שהוגשו.

צווים זמניים - ללא תשלום נוסף.

אגרת בקשות רבות - ללא.

בתיקים שנפתחו לפני א' תשרי תשפ"ג 26/09/22

אגרת פתיחת תיק מינימלית - 500 ש"ח

אגרת פתיחת תיק בתביעה לא-כספית - 1000 ש"ח

אין חיוב אגרה על דו"ח מומחה. 

בתיקים שנפתחו לפני כ"ד תשרי תשפ"ב 30/09/21

אגרת בקשת רשות ערעור / ערעור - 2,000 ש"ח

במידה והבקשה תאושר, אין אגרה נוספת על הטיפול בערעור.

בתיקים שנפתחו לפני י"ד באייר תשע"ז 10/05/17

האגרה הבסיסית - 1.5% מסך התביעה.

אגרה עבור בקשת רשות ערעור – 1,500 ש"ח.