הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

סילוק יד

מחלוקת בין טוען רבני ללקוח הטוען שלא קרא את ההסכם 83110
התובע הנו טוען רבני, אשר ייצג את הנתבע בבית הדין הרבני בהליך גירושין. כאשר הגיעו לשלב הסיכומים ביקש התובע תשלום נוסף, בהתאם להסכם ביניהם. בשלב זה פיטר הנתבע את התובע. התובע דרש ששכר הייצוג ישולם לו. ...
קראו עוד
קבלן שלא תיקן ליקויים בזמן 83129-2
בפסק הדין הקודם, הנתבע חוייב לתקן ליקויים בעבודתו, ונקצב לו זמן להשלמת התיקונים. הנתבע לא עמד בזמן הזה, ולטענתו הדבר נבע מכך שהתובע לא ענה לשיחותיו בטלפון. בית הדין פסק שהנתבע איבד את זכות התיקון. א...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין רוכש נדל"ן לקבלן 80079-2
פסק דין זה עוסק בנושאים הבאים: (1) האם ניתן לערער על פסק דין בדרישה לקיים "לפנים משורת הדין"? (2) באילו מקרים איבוד זכות תיקון היא גורפת ובאילו מקרים היא נקודתית. (3) איבוד זכות תיקון על עיכוב ביצ...
קראו עוד
שכרו של טוען רבני שפוטר במהלך הייצוג בבית הדין הרבני 83024
התובע ייצג את הנתבעת בתיק גירושין בבית הדין הרבני. במהלך עבודתו, הנתבעת החליטה להחליף אותו, ושכרה טוען רבני אחר. הנתבעת סרבה לשלם לתובע, אך הלה הצליח לשכנע אותה לשלם לו חלק קטן משכרו. לטענת הנתבעת, ...
קראו עוד
מחלוקת בין קבלן למזמין על איכות העבודה 82101
מחלוקת בין קבלן למזמין האם השיפוץ שהקבלן עשה היה תקין. המזמין הזדרז והביא איש מקצוע אחר שיתקן את התקלות, ולא אפשר לקבלן לתקנן בעצמו. נפסק כי לא מלאו התנאים לסילוק יד הקבלן, היות שהקבלן הביא את נכו...
קראו עוד
תשלום עבור אפליקציה שיש מחלוקת על תקינותה 80108-1
התובעת פיתחה אפליקציה עבור הנתבעת. לטענת הנתבעת האפליקציה היתה אמורה להיות מוכנה ליום מסויים, אך באותו יום נתגלו תקלות חמורות באפליקציה. בית הדין קבע: (א) כתיבת האפליקציה לא נעשתה בצורה מיטבית, ולא ענ...
קראו עוד
זכותו של מזמין עבודה לסלק קבלן בגין ליקויים בעבודתו 72067-1
בית הדין פסק שלמזמינים יש זכות לסלק קבלן לאור בעיות של אמינות. בנוסף קבע בית הדין: 1. ישנה מחלוקת פוסקים באילו נסיבות ניתן לסלק עובד או קבלן ללא התראה. 2. כאשר מתעוררות בעיות אמינות של הקבלן ניתן ל...
קראו עוד