הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

אומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת דירההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלינאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעהצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

הרב עמוס ראבילו

תביעה בגין נזקי תאונת דרכים 82016
(1) על פי ההלכה התנגשות בין כלי רכב דינה כאדם שהזיק אדם. (2) כאשר אדם הזיק אדם באופן אקטיבי אך בשגגה, נפסק בשולחן ערוך כך: אם המזיק נהג ברשות והניזק נהג שלא ברשות – המזיק פטור. לעומת זאת אם שני הצדד...
קראו עוד
בעל דירה ששיפץ את דירתו ופגע בשלד של הבניין 82093
(1) במקרה של מחלוקת בין מומחים, כגון, מהנדסים, יש להכריע כדעת הרוב. (2) אדם שביצע שיפוץ בפיקוח של מומחה ונגרם נזק – זכאי לתבוע את המומחה. (3) שכן אינו רשאי להשתלט על שטח משותף בבניין השייך לכל הדייר...
קראו עוד
הצפת גשמים ממגרש גבוה למגרש נמוך שגרמה נזק 82008-1
(1) בבניין משותף יש אחריות על דירה למנוע נזקי מים היוצאים מדירתו לדירת השכנים. (2) גם כאשר יש אחריות למניעת נזק עתידי אין אחריות לפיצוי על נזק שאירע בשוגג. (3) אדם שהודה באחריות שלו לנזק בפני עד אחד...
קראו עוד
תשלום דמי שכירות 81114
הצדדים הגיעו לפשרה בעניין תשלום דמי שכירות ונזקים למושכר...
קראו עוד
תשלום חוב בגין דמי שכירות דירה 81106
בית הדין חייב שוכר לשלם את חוב השכירות, הצדדים הגיעו לפשרה לפריסת התשלומים....
קראו עוד
פיצוי בגין החלפת תשלומים למוני מים 80063
בעקבות שיפוץ בבניין נעשתה טעות והוחלפו מוני המים של הצדדים. בית הדין חייב בפיצוי בגין הפרשי עלויות המים, לאחר שהושגה פשרה בין הצדדים....
קראו עוד
קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה 77026
התובע הוא קבלן עפר שהוזמן על ידי הנתבע לבצע עבודות חפירה להכשרת כרם בישוב ק', הנתבע רצה שהעבודה תבוצע בזמן קצר, אך התובע סירב להתחייב ללוח זמנים קצר, לאחר זמן מה הופסקה עבודתו של הקבלן על ידי המועצה ה...
קראו עוד
החובה לאבטח איזור תעשייה בישוב 77077
מפעל שנמצא מחוץ לשטח הישוב בתוך איזור התעשייה מבקש לדרוש מהישוב לקיים במקום סיורי שמירה....
קראו עוד
שוכר שנשאר מעבר לזמן בו הוא היה רשאי להשאר 78074
התובע השכיר דירה במושב א' לשוכר שהוא הנתבע, בין הצדדים נחתם חוזה על 6.5 אלף ש"ח לחודש, וסוכם ביניהם שהוא ישלם יותר, במהלך תקופת השכירות ניסה התובע למכור את הדירה, לאחר שהוא הצליח למכור את הדירה, הוא ב...
קראו עוד
ישוב שהתחייב להקצות קרקע לאחד מחבריו 78043
תושב הישוב תובע את הישוב להקצות לו עשרה דונם קרקע שהובטחו לו על ידי הישוב בעבר,...
קראו עוד