הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

תביעת מסעדה על אי כיבוד שובר אוכל 79056

תקציר

התובעים רכשו מאת הנתבעים שובר למסעדה בסך 500 ש"ח, עבור לקוח, נאמר להם שהשובר מוכן לשימוש, אך כשהלקוח הגיע למסעדה, הוא נאלץ לשלם על האוכל, הם דורשים מהנתבעים החזר השובר ועוד פיצוי.
print

 

פסק דין

בענין:

חברה שרכשה שובר לעובד

(להלן: התובעים)

נגד:

חברת הסעדה

מר  (להלן: הנתבעים)

הצדדים קבלו את הח"מ (להלן: ביה"ד) כבורר הן לדין והן לפשרה, וחתמו על הסכם בוררות כנדרש.

הצדדים בקשו (ואשרו זאת בכתב) כי פסק הדין יינתן על סמך החומר שנשלח למזכירות ביה"ד, וללא דיון.

הצדדים בקשו ואף חתמו על בקשתם לקבל פס"ד קצר, מהיר ואף ללא נימוקים.

לפיכך, להלן תמצית העובדות, הטענות וההכרעה.

עובדות וטענות:

        א.        לטענת התובעים, בתאריך 26.9.18 רכשו התובעים (בטלפון) מאת הנתבעים שובר למסעדה, בסך 500 ₪, עבור אחד מלקוחותיהם. נאמר להם שהשובר נמצא ומוכן לשימוש בקופת המסעדה.

         ב.         לדבריהם, כאשר הגיע הלקוח למסעדה, השובר לא נמצא, והלקוח / התובעים נאלצו לשלם עבור האוכל (פעם נוספת), תוך שנגרמת להם אי-נעימות כלפי הלקוח.

          ג.         התובעים בקשו תחילה לקבל את כספם (500 ₪) בחזרה, אולם נתקלו בקשיים מצד הנתבע / עובדי המסעדה. בסופו של דבר הוצע להם פיצוי על עוגמת הנפש – קינוח חינם במסעדה.

         ד.         התובעים אינם מעונינים בפיצוי זה. תביעתם הינה בסך 1,000 ₪. (500 החזר התשלום + 500 עבור עוגמת נפש).

        ה.        אמנם בכתב ההגנה הנתבעים הכחישו את הפרטים דלעיל. אולם לאחר שמיעת ההקלטה, אף הם מודים חלקית (לפחות) בענין הנ"ל.

דיון מקוצר

          ו.         ע"פ החומר הנמצא בפני, אני מקבל את גירסת התובעים.

         ז.         אמנם לענ"ד אין להאשים את הנתבעים בגרימת נזק במזיד, אלא בשוגג ואולי קצת למעלה מכך. כמו"כ לא הובאו בפני הוכחות לעוגמת הנפש שנגרמה, ולשיעורה. ולכן אין מקום לחיוב תשלום עבור עוגמת הנפש הנ"ל.

        ח.        בנסיבות שנוצרו, אין סיבה לחייב את התובעים לקבל במקום כסף, שובר למסעדה.

החלטות:

הנתבעים ישלמו לתובעים סך 500 ₪ עד לתאריך ר"ח אב תשע"ט, 2 באוגוסט 2019.

בנוסף ישלמו הנתבעים לתובעים, עד לתאריך הנ"ל, סך 200 ₪ החזר אגרת ביה"ד ששילמו התובעים.

פסק הדין ניתן היום יח בתמוז תשע"ט, 21 ביולי 2019

והאמת והשלום אהבו

___________________

הרב אליעזר שנקולבסקי