הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

חלוקת מבנה בין עמותות - פסק דין סופי 79070-2

תקציר

העירייה הקצתה לשתי עמותות מבנה, בפסק הדין החלקי בית הדין יישב את הסכסוכים לגבי חלוקת המבנה וכעת בית הדין מכריע בבניית קיר ההפרדה שבין העמותות.
print

פסק דין סופי

 

בעניין שבין

עמותה א'

לבין

עמותה ב'

 

א.      רקע

עירייה הקצתה לעמותה א' ולעמותה ב' מגרש, כדי שכל עמותה תקים בו בית כנסת. נציגי העמותות פנו לבית הדין על מנת ליישב חילוקי דעות שונים שהתעוררו ביניהם. ביום ח' אלול התשע"ט (8.9.19) בית הדין הוציא 'פסק דין חלקי' המכריע בחלק גדול מן הסכסוך. עמותה ב' הגישה לבית הדין בקשת רשות ערעור, בקשה זו נדחתה על ידי אב"ד הרב עדו רכניץ.

מטרתו של פסק הדין הסופי שלפנינו היא להכריע בנושא היחיד שנשאר להכריע בו – שאלת בניית הקיר המשותף.

בתאריך י"א טבת התש"ף (8.1.20) כתבו נציגי עמותה א' לבית הדין כך:

1.       קהילת א' בנתה על חשבונה ובשטחה קירות ההפרדה - קיר בלוקים כפול (שני שורות) עם שכבת בידוד (צמר סלעים) בשתי הקומות.

2.       אנו מבקשים שקהילת ב' יבנו קיר יחיד עם בידוד בשטחם בשתי הקומות. כל אנשי המקצוע עמם התייעצנו סוברים שקיר משולש (שלוש שורות) יספק בידוד אקוסטי מתאים בין הקהילות. (נושא הבידוד האקוסטי בין שתי הקהילות חיוני ביותר היות והקהילות מתגוררות באותו מפלס).

3.       אנו מבקשים מבית הדין לתחום בתאריך סביר את גמר בניית הקירות הנ"ל בשתי הקומות. שאם לא יבנה עד אז, נהיה ראשיים באישור בית הדין לבנותו בעצמנו בשטחם ולגבות את עלותו בסך של 18 אלף ₪. 

4.       קהילת א'  מבקשת בנוסף לקבל תשלום של 9,000 ₪ עבור הקיר הכפול שכבר בנינו בשטחנו.

..לסיכום, זה החשבון: עלות בניית קיר 18,000 ₪ X 3 קירות = 54,000 ₪ (כל קהילה חצי 27,000 ₪).

                                 א.         אם יבנו קירות בשטחם בשתי הקומות עד לתאריך שיקבע בית בדין ישלמו 9,000 ₪.

                                 ב.         אם לא יבנו את הקירות הנ"ל עד לתאריך שיקבע בית בדין ישלמו 27,000 ₪ (חצי העלות) ואנו נבנה את הקירות בעצמנו.

בתאריך י"ח טבת התש"ף (15.1.20) הגיבו נציגי עמותה ב' לדברים הללו וכתבו כך:

לגבי הקיר המשותף אין לנו ולא היתה לנו מחלוקת עם א'. על כן, אנו מסכימים לנאמר בקובץ ששלחו. לגבי מי יבנה את הקיר - האם אנו בעצמנו או הם יבנו ואנו נשלם להם - אנו נחליט בימים הקרובים. 

בתאריך כ"ה טבת התש"ף (22.1.20) הודיעה עמותה ב' לבית הדין כי היא בוחרת באפשרות של הבנייה. בית הדין נותן להודעה זו תוקף של פסק דין.

נציגי העמותות הגיעו להסכמה כי עמותה ב' לא תהיה רשאית לקיים פעילות קהילתית כלשהי במבנה בטרם תסיים את בניית קירות ההפרדה בשתי הקומות, וכמו כן הסכימו כי במידה ועמותה ב' פעילות מן הסוג הנ"ל, אזי עמותת א' תהיה רשאית לאלתר לבנות את הקירות (או לסיים את בנייתם) בשטח של עמותה ב'. במצב זה, עמותה ב' תעביר לאלתר 18,000 ₪ לעמותה א'. במידה ועמותה א' תציג שלוש הצעות מחיר המעידות שמחיר בניית הקירות היה יקר יותר (=אפילו לפי ההצעה הזולה ביותר מבינהם), תחוייב עמותה ב' לשלם את הסכום המופיע בהצעת המחיר הזולה ביותר. בית הדין ממליץ לעמותה ב' להזדרז ולבנות את הקירות בעצמה.

כתב הרמב"ם (חנוכה ד יד): 'גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם'. מטרתה של תורה, עניינה של תורה – הבאת שלום לעולם. אנו מפצירים בצדדים לעשות כל מאמץ וללכת בדרך זו.

ב.      החלטות

1.       עמותה ב' תבנה קיר הפרדה עם בידוד בשטחם ועל חשבונם.

2.       למען הסר ספק: יש לבנות גם בקומה העליונה וגם בקומה התחתונה.

3.       עמותה ב' אינה רשאית לקיים במבנה פעילות תפילה ופעילות קהילתית מכל סוג שהוא בטרם סיימה את בניית הקירות בשתי הקומות.

4.       במידה ועמותה ב' לא עמדה באמור בסעיף הקודם, אזי עמותה ב' תשלם 18,000 ₪ לעמותה א' באופן מיידי וללא דיחוי, והקירות ייבנו על ידי עמותה א'.

5.       במידה ועמותה א' תציג שלוש חשבוניות המעידות שמחיר בניית הקירות היה יקר יותר אפילו מן ההצעה הזולה מבינהם, תחוייב עמותה ב' לשלם את הסכום שיופיע בהצעה הזולה (כמובן: בניכוי 18000 ש"ח שעמותה ב' כבר שילמו, ככל ואכן כבר שילמו).

6.       בנוסף לאמור, על עמותה ב' לשלם 9,000 ₪ לעמותה א' עד י' אדר התש"ף (6.3.20) על מנת להתחלק עמה בהוצאות בניית הקיר האמצעי.

7.       אין צו להוצאות.

8.       ניתן לערער על פסק זה תוך 30 מהתאריך הנקוב עליו.

והאמת והשלום אהבו

פסק הדין ניתן ביום י"א שבט התש"ף (6.2.20)

 

בזאת באנו על החתום

 

_______________

הרב דניאל לונצר

_______________

הרב יוסף כרמל, אב"ד

_______________

הרב שלומי שטינמץ