הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

צו מניעה ועיקול

צו עיקול במחלוקת בין משקיע ליזם 82047
בית הדין הוראה על צו עיקול כנגד הנתבע בתנאים מסוימים....
קראו עוד
צו מניעה כנגד אגודה שיתופית 82131-1
בית הדין הוציא צו מניעה כנגד אגודה שיתופית בהסכמת הצדדים ואסר עליה לבצע עבודות הנדסיות בשטח מסוים עד לבירור המחלוקת....
קראו עוד
צו מניעה כנגד אגודה שיתופית 82131-2
בית הדין דחה בקשה לביטול צו מניעה האוסר לבצע עבודות הנדסיות בשטחים מסוימים....
קראו עוד
דיון בצו מניעה 83043
בקשה לצו מניעה נדחתה כיוון שהיא חורגת ממה שהוסכם בין הצדדים ובגלל המבקשת לא פעלה בתום לב....
קראו עוד
ערעור על החלטות בעניין סדרי הדין 80092
...
קראו עוד
דחיית בקשה לצו מניעה 80092-1
בית הדין דחה בקשה לצו מניעה כיוון שלא התקיימו התנאים הנדרשים לכך...
קראו עוד
עקרונות להוצאת צו מניעה 76044
בית הדין קבע כי התבחינים על פיהם יש לשקול הוצאת צו מניעה הם: (1) ראשית ראיה שיש ממש בתביעה. (2) ראיה לכך שללא הוצאת הצו ייגרם נזק למבקש הצו. (3) תום ליבו של מי שהצו יוצא כנגדו ככל שמדובר בצד ג' - ככ...
קראו עוד
צו מניעה כנגד שיפוץ דירת דייר בדמי מפתח 72070
התובעת מתגוררת בדירה בדמי מפתח, הנתבע מעוניין לבצע שיפוצים בדירתה, התובעת ביקשה להוציא צו מניעה כנגד השיפוצים שלטענתה פגעו בזכויותיה...
קראו עוד