הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

סדר הדין

דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה 77078-2
בית הדין לערעורים דחה בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה....
קראו עוד
החלטה בערעור בעניין הגבלת שאלות לעד וחיוב בהוצאות משפט מראש 77078-3
בית הדין לערעורים קבע כי לא ניתן להגביל ללא נימוק מהותי את מספר השאלות לעד, וכן לא ניתן לחייב צד בהוצאות משפט מראש בגין שאלות רבות ללא עד....
קראו עוד
החלטה נוהליות בעניין סמכויות נאמן 81115-3
בית הדין קיבל החלטה נוהליות בעניין סמכויות נאמן....
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין עובד למעביד על תשלומי שכר בגין תקופת התמחות במשרד עורכי דין 81064-3
בית הדין לערעורים דן בטענות שנטענו כנגד פסקי הדין של בית הדין קמא. הערעור נדחה....
קראו עוד
תשלום הפרשי שכר למתמחה במשרד עורכי דין 81064-2
בפסק הדין החלקי הקודם נקבע כי הנתבע חייב לשלם לתובע פיצויי פיטורין, ופיצויים נוספים בגין העסקתו. בפסק דין זה דן בית הדין בעיקר בחישוב הפרשי השכר....
קראו עוד
הוספת תביעות חדשות לאחר שניתן פסק דין 82123-2
מחלוקת בין קבלן למזמין עבודות שיפוץ. ניתן פסק דין המכריע במחלוקות הרבות שבין הצדדים, אך בית הדין אפשר לצדדים להגיב על פסק הדין, בכדי לוודאי שלא נשכחו עניינים שלא נידונו בפסק הדין. בתגובה העלה התובע נו...
קראו עוד
ערעור על החלטות בעניין סדרי הדין 80092
...
קראו עוד
ערעור: מחלוקת בעניין נעילת דרך-קיצור מהישוב על ידי הוועד המקומי 82048
בית הדין דחה את הערעור מהטעמים המוזכרים בפסק הדין של בית הדין קמא....
קראו עוד
מחלוקת בעניין נעילת דרך-קיצור מהישוב על ידי הוועד המקומי 82048
התובע דרך כי הועד המקומי יפתח מחדש לציבור מעבר שהיה קיים בין הישוב שלו לבין הישוב הסמוך. הוועד המקומי טען, כי למרות שנחתם הסכם בוררות, יש להעביר את הדיון לבית המשפט. נפסק כי: 1. כאשר לא מדובר בקרקע...
קראו עוד
ערעור על ההחלטה שלא לתת ארכה לערעור 79140-3
הוחלט לדחות ערעור על ההחלטה שלא לתת ארכה נוספת להגשת ערעור....
קראו עוד