הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

דיני חברות

מפקח שהתרשל בעבודתו ולא פיקח על העברת תשלומים לקבלן 77007-3
תביעה נגד מפקח, שלא פיקח על קצב העברת התשלומים לקבלן, כך שלמעשה הועברו אליו מאות אלפי ש"ח לפני שהגיע שלב התשלום. בית הדין קבע כי מפקח שהתרשל בעבודתו ולא פיקח על הנדרש כפי התחייבותו, חייב לשלם גם על נז...
קראו עוד
זכויות ווטו של בעלי מניות בחברה-אם לגבי החלטות בחברה-בת 82120
לעניין דיני ממונות יש לראות בחברה אישיות משפטית למראית עין, וזאת על סמך הסכמות מפורשות או מכללא, וכן על סמך חוק החברות. מכך נגזר, שחברה אם וחברה בת הנן ישויות משפטיות שונות. הרמת מסך בין שתי החברות תת...
קראו עוד
הרמת מסך והצמדה למדד בחוב שלא הוחזר במועד 82098
(1) בהלוואה עם ריבית ניתן לגבות את הקרן במקרה שהיא נכתבה בנפרד מהריבית. (2) יש תוקף לחוק החברות, ובכלל זה לאפשרות לבצע הרמת מסך כאשר נושא משרה בתאגיד פעל בניגוד לחוק. (3) יש תוקף לחוק איסור לשון הרע...
קראו עוד
עבודות שיפוץ שהופסק עקב מחלוקת 80029-1
(1) בית הדין קבע כי האחריות להסכם מול המזמינים מוטלת על החברה הנתבעת ולא על הקבלן באופן אישי (2) בית הדין קבע כי האחריות להפסקת העבודה מוטלת על הנתבעת ולא על המזמינים...
קראו עוד
דחיית בקשה להשלמת פסק דין בעניין חברה העוסקת בתמ"א 38 80055-4
בית הדין דחה בקשת תובע להשלמת פסק דין בעניין חברה העוסקת בתמ"א 38...
קראו עוד
דחיית מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38 80055-3
בית הדין דחה מספר בקשות של שותף בחברה לביצוע תמ"א 38...
קראו עוד
בקשת לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט תמ"א 38 80055-2
(1) בית הדין קבע שכאשר יש סתירה בהסכם יש לבחור בפרשנות המיישבת שאת הסתירה. (2) בית הדין קבע שמלבד ההסכם הכתוב ישנן הסכמות מכללא העולות מתוך האופן בו התנהלו הצדדים להסכם....
קראו עוד
דחיית בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38 80055-1
בית הדין דחה בקשה לחייב שותף לשלם אגרת היתר בנייה בפרויקט של תמ"א 38...
קראו עוד
תביעה לבחירות דמוקרטיות בעמותה 70019
חבר עמותה דרש שבחירת הועד תהיה רק ברוב מוחלט, ולא כי שנעשה שנבחר מי זכה למספר הקולות הגדול ביותר. בית הדין קבע כי על העמודה לקבוע בתקנון את דרך בחירת הועד....
קראו עוד