הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

לחיפוש חופשי בפסקי דין - עשו שימוש בחלונית החיפוש של האתר

פסקי דין

דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה 77078-2
בית הדין לערעורים דחה בקשת רשות ערעור בעניין סדר הדין שהוגשה טרם זמנה....
קראו עוד
החלטה בערעור בעניין הגבלת שאלות לעד וחיוב בהוצאות משפט מראש 77078-3
בית הדין לערעורים קבע כי לא ניתן להגביל ללא נימוק מהותי את מספר השאלות לעד, וכן לא ניתן לחייב צד בהוצאות משפט מראש בגין שאלות רבות ללא עד....
קראו עוד
חיוב קבלן לפצות קונה דירה בגין ליקויים בדירתו 82068-2
בית הדין חייב קבלן לפצות קונה דירה בגין ליקויים בדירתו, וזאת, על בסיס חוות דעת של מומחה בית הדין....
קראו עוד
החלטת ביניים בנוגע לאופן תיקון ליקויים שהתגלו במבנה 82068-1
בית הדין החליט כי הליקויים בשטח הציבורי יתוקנו על ידי הקבלן, ואילו הליקויים בדירתו של התובע יתוקנו על ידו והקבלן יפצה אותו על כך....
קראו עוד
החלטה לגבי אופן תיקונים ליקויים במבנה 82144-1
בית הדין החליט כי תיקונים יבוצעו על ידי הקבלן הנתבע בפיקוח של בית הדין....
קראו עוד
מחלוקת בין מזמין עבודה לקבלן שיפוצים 82142
בית הדין הכריע בשורה של מחלוקות בין מזמין עבודה לבין קבלן שיפוצים: (1) למרות שהצעת מחיר לא נחתמה, אם היא הוסכמה, והעובד התחיל לעבוד על פיה - יש להצעת המחיר מעמד מחייב. (2) הקבלן מחויב לבצע רק את הע...
קראו עוד
חיוב ערב בגין חוב שלא נפרע 83023-2
בית הדין חייב ערב לפרוע חוב שהחייב לא פרע במועד. נימוקי הפסק: (1) נושה לא רשאי לגבות את כלל נכסיו של החייב, אלא עליו להשאיר לו מינימום הנחוץ למחייתו, דהיינו "מסדרין לבעל חוב". יש ספק אם הלכת סידור חו...
קראו עוד
הכרעה במחלוקות בין שכנים 81059-1
בית הדין הכריע בשורה של מחלוקות בין שכנים....
קראו עוד
צו עיקול במחלוקת בין משקיע ליזם 82047
בית הדין הוראה על צו עיקול כנגד הנתבע בתנאים מסוימים....
קראו עוד
פיצוי לרוכשי דירה בשל ביטול עסקת המכר 82133
התובעים (הקונים) היו במו"מ מתקדם לרכישת ביתם של הנתבעים (המוכרים), והצדדים כבר הגיעו להסכמות ביחס למחיר. בשלב מסויים נתגלה למוכרים כי על המכירה יחול מס שבח. משהקונים לא הסכימו לקחת על עצמם את עלות המס...
קראו עוד