הגשת תביעה צור קשר עם בית הדין לתשלום אגרה

תגיות

Rulings in Englishאומדןאונאהאחריות למוצראסמכתאבורביטוחבר מצראגרמא וגרמידברים שבלבדיווח לרשויותדין נהנהדיני חברותדיני חוזיםדיני עבודהדיני ראיותהודאההוצאה לפועלהוצאות משפטהטעיה בעסקההיעדר יריבותהיתר עסקאהיתר פניה לערכאותהלוואההלנת שכרהמחאה (שיק)הסכם בכפייההסתמכותהפרת הסכםהקדש וצדקההשבת אבידההשכרת רכבהתחייבותהתחייבות למכרהתיישנותזיכיון ורישיוןזכויות יוצריםחוק המדינהחוקי המגןחיוב בסכום שלא נתבעחתם מבלי להביןטאבוטוען ונטעןטענת השטאהלפנים משורת הדיןלשון הרעמוניטיןמחוסר אמנהמחילהמיסיםמכרמכר דירהמכר רכבמכת מדינהמנהגמניעהמניעת רווחמפקח בניהמקום הדיוןמקח טעותמקרקעיןמשפחהמשפט מנהלימתנהנאמנותנזיקיןנזקי גוףסדר הדיןסיטומתאסיטראיסילוק ידעגמת נפשעד מומחהערבותערעורעשיית דין עצמיתפיטורי עובדת בהריוןפיצויי פיטוריןפרשנות חוזהפשרהצו מניעה ועיקולצוואה וירושהקבוצת רכישהקבלנותקנייןריבית והצמדהשבועהשדכנותשומר שכרשומריםשומת נזיקיןשותפותשידוכיםשכירות דירהשכניםשליחותשמירהתאונות דרכיםתביעה ע"פ רישומי התובעתחרותתיווךתנאיםתקנת השוקתשלומי איזון
ארץ חמדה

ערעור

ערעור בעניין תביעה להשבת עלות מערכת חימום מים שכשלה 83017-2
1) מתקין מערכות חימום מים שהתקין למוסד חינוכי מערכת של דודי שמש שהתפוצצו וניזוקו במהלך חופשת הקיץ. בית הדין קמא חייב את המתקין בתשלום המערכת (למעט עלות סכום תיקון המערכת). 2) המערער טען לחוסר סמכות ש...
קראו עוד
ערעור: מעמדה של חברת ניהול כ"מוכר" לעניין חוק המכר 77096-2
בית הדין לערעורים דן בפסק דין של בית הדין, ובו נקבע כי חברת הניהול היא אכן "חברת ניהול", ואין להחיל עליה את חוק המכר (דירות) המטיל חיובים שונים על "מוכר" דירה. בית הדין לערעורים דחה את הערעורים, ואף...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין משכיר לשוכר בית דפוס 83038-2
בית הדין לערעורים דן בערעור שהוגש על פסק הדין של בית הדין קמא. בית הדין דן בהרחבה במחלוקת האם השוכר הודיע על עזיבתו חודשיים לפני שעזב בפועל. בית הדין קמא סבר שהיות שבחוזה השכירות לא מופיע תנאי המאפ...
קראו עוד
תביעה לפינוי שוכר מקרקעין 83043-3
התובעת השכירה נכס לשוכרת, ונהגה להשכירו שנה אחר שנה במשך שנים רבות. התובעת דרשה כי הנתבעת תפנה את המושכר לאלתר, ואילו הנתבעת ביקשה לדחות את פינוי המושכר לחודשי הקיץ. לאחר שניתן פסק דין אשר הורה לפנות ...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין רוכש נדל"ן לקבלן 80079-2
פסק דין זה עוסק בנושאים הבאים: (1) האם ניתן לערער על פסק דין בדרישה לקיים "לפנים משורת הדין"? (2) באילו מקרים איבוד זכות תיקון היא גורפת ובאילו מקרים היא נקודתית. (3) איבוד זכות תיקון על עיכוב ביצ...
קראו עוד
ערעור: מחלוקות בין עובד למעביד על תשלומי שכר בגין תקופת התמחות במשרד עורכי דין 81064-3
בית הדין לערעורים דן בטענות שנטענו כנגד פסקי הדין של בית הדין קמא. הערעור נדחה....
קראו עוד
ערעור: מחלוקת בין קבלן למזמין בבניית פיר מעלית 81060
בית הדין דחה את טענות המערער, משום שלא נמצאה טעות בפסק הדין של בית הדין קמא....
קראו עוד
ערעור: זכויות ווטו של בעלי מניות בחברה-אם לגבי החלטות בחברה-בת 82120
ערעור על פסק דין של בית הדין. בית הדין דן בערעור ודחה אותו. השגות המערערת היו על שיקול הדעת של בית הדין קמא, ולא הוכח כי נפלה טעות ברורה בשיקול הדעת של בית הדין....
קראו עוד
ערעור: תשלום עבור אפליקציה שיש מחלוקת על תקינותה 80108-2
התובעת והנתבעת ערערו על החלטות בית הדין קמא. בית הדין שבערעור דחה את טענות התובעת. לגבי ערעור הנתבעת: (א) [התקבל] אין לחייב את הנתבעת להמשיך לעבוד עם התובעת ולשלם לה על תיקון האפליקציה, אף לא מדין...
קראו עוד
החלטה בבקשת רשות ערעור: קבלן שאיחר במסירה ואיבד את זכות התיקון של הליקויים 80005-2
בית הדין דחה בקשת רשות ערעור: (1) אין לקבל בקשה לבדוק שוב ושוב קביעות עובדתיות של מומחים, כי אין לדבר סוף. (2) אין לקבל בקשת רשות ערעור מנימוק מוסרי, כאשר שורת הדין עם פסיקת בי"ד קמא....
קראו עוד